bArtagnan

bArtagnan bvba

Zaakvoerder: Bart Mertens
Rue de l'Aunaie 2, 4170 Comblain-au-Pont
Ondernemingsnummer:  BE-0891.984.779 RPM Liège, division Huy
Tel.: +32 (0)4 286.61.56
GSM: +32 (0)475 61.44.52
Iban: BE17 0015 3205 8921
Bic: GEBABEBB

DISCLAIMER
Juridische informatie en privacy beleid

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website "www.bartagnan.be". Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten - auteursrechten
De teksten, tekeningen, foto's, beelden, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Wij kunnen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies
De website "www.bartagnan.be" maakt geen gebruik van "cookies". Wij geven er de voorkeur aan om u persoonlijk te leren kennen, zonder privé-gegevens van u te verzamelen, wanneer u enkel onze website bezoekt.

 Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe:

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website "www.bartagnan.be" waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website "www.bartagnan.be" niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De website "www.bartagnan.be" niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website "www.bartagnan.be" niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Onze aansprakelijkheid

Informatie op de website
De informatie, producten en diensten die op of via deze website "www.bartagnan.be" worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website "www.bartagnan.be" kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website
Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de provincie Luik (BE) bevoegd.

 

25/10/2019Voor uw creatieve communicatie en strategie pluggen we alle noodzakelijke resources in… maar ook niets meer!08/01/2020Een grafisch spel voor "Jouer Dehors !"05/11/2019An Art collection in front of the camera02/11/2019Het nieuwe “Junior Monsterboek” voor nachtmerries vol verbeelding02/09/201925/09/2019Onze buren brouwen een bier…27/10/2018Het nieuwe Junior Monsterboek 7 rolt bloeddorstig van de persen…